Välkommen till Norrbyhus!

Stiftelsen Norrbyska studenthemmet (huset kallas ofta Norrbyhus) driver ett korridorsboende för teologie studerande med avsikt att bli präster i Svenska kyrkan. Huset hittar man i Uppsala (S:t Johannesgatan 16).

Stiftelsen grundades 1880 av teologen Carl Julius Norrby och själva huset stod klart 1887, vilket gör det till Sveriges äldsta studenthem i bruk. Norrbyhus

Huset utgör ett unikt tidsdokument med 24 studentrum och pampiga allmänna utrymmen såsom bibliotek och salong. Eftersom huset inte byggdes med byggnadstekniskt godtagbar grund sluttar det och sannolikt finns inte någon horisontal golvyta i fastigheten. Något som har roat och oroat studenter och andra intressenter sedan huset byggdes.

Det finns fortfarande kakelugnar, även om de är tagna ur bruk, kvar i de flesta av rummen och tack vare alla de starkt värnande “hemiterna” (boende och tidigare boende) står huset kvar förvånansvärt oförändrat från 1887 och har klarat sig undan nedläggnings- och rivningshot.

Välkommen hit!

Kamratandan och gemenskapen som finns på Norrbyhus är olikt andra studenthem och är inte något som kan beskrivas. Det skall upplevas!