Gudstjänster

Här på Norrbyhus firar vi mässa tillsammans varje måndag klockan 20:00 i vårt kyrkorum kryptan. För den som önskar serveras kyrkfika innan mässan klockan 19.00. Fikat är gratis men vi är tacksamma för donationer till vår fikakassa för att kunna fortsätta erbjuda fika i framtiden. I mässan använder vi såväl alkoholhaltigt vin som druvjos och glutenfritt bröd.

Huset har två kaplaner, vilka i nuläget är Magdalena Fredman och Sam Douhan. Förutom att stå till de boendes förfogande för samtal är de också regelbundna celebranter vid vårt mässfirande.

De hemiter som är ansvariga för att bjuda in präster, ordnar med mässfika och hjälper till under gudstjänsterna kallas kryptörer och de leds av en överkryptör. Detta namn kommer just från vårt kyrkorums namn kryptan. Känn dig fri att kontakta vår överkryptör om du undrar något kring det som rör husets gudstjänst- och böneliv. Enklast är att använda förmuläret under fliken Kontakta oss.

Nedan ser du ett schema för vilka som celebrerar och firar mässa med oss och när under VT 20:

V.36 31/8     Katarina Lamos
V.37 7/9       
Britt-Marie Helgesson
V.38 14/9     
Sam Douhan
V.39 21/9
     Simon Hedlund
V.40 28/9     
Gotthard Nilsson
V.41 5/10    
Emmy Lindgren
V.42 12/10   
Fredrik Modéus
V.43 19/10   Pontus Adefjord
V.44 26/10   
Sofia Strinnholm
V.45 2/11     
Charlotte Frycklund
V.46 9/11     
Åke Bonnier
V.47 1/11     
Linnea Carlbark
V.48 23/11   
Anders Wejryd
V.49 30/11   
Catharina Carlsson
V.50 7/12     
Sam Douhan
V.51 14/12   
Karin Rubensson
V.1 4/1         
Sofie Halvarsson
V.2 11/1       
Magdalena Fredman
V.3 18/1       Katarina Grahn
V.4 25/1       Johan Garde
V.5 1/2         
Cristina Grenholm

Välkommen på FIKA kl. 19.00 och MÄSSA kl. 20.00!